Krolf

KROLF - i Ørslev idrætsforening.

Krolf – ny sæson starter


Krolf er en krydsning - i vore dage måske nærmere en gensplejsning - af kroket og golf.

Udstyret er fra kroket - princippet med at kuglen skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf. Man tager altså kroketudstyret, smider buerne væk og laver nogle huller i plænen i stedet for.


Torsdag kl. 13:00 – ca. 14:30
Sæson: 6. august – 24. sept. 2020
Sted: Boldbanen ved ØIF’s klubhus
Pris: 100,- kr.
Instruktør: Inge

Det lyder let når det jo ”bare” går ud på at skyde til en kugle, men koncentration, balance og præcision skal bruges. Ved at spille trænes lige præcis disse ting.

Holdet er for både mænd og kvinder, så kom endelig og se om det er noget for dig. – der er ingen bindig de første 2 gange.


Med venlig hilsen

Anja Sølund

Webmaster - Anja Sølund - E-mail. oerslevif@gmail.com