E-Sport-2

E SPORT - EN DEL AF ØRSLEV IDRÆTSFORENING

Når beboerne i Ørslev hører om computerspil, er opfattelsen at det er spil, hvor man ikke har kontakt med andre, drikker masser af sodavand og spiser fastfood.

Ørslev idrætsforening har taget dette syn op til revurdering, og viser med forskellige tiltag at computerspil og e sport er mange andre ting.

Ved at tilbyde e sport i foreningsregi tilbydes de unge at møde andre ligestillede der er lige så engagerede i spil som dem selv og mulighed for at deltage i et forpligtende fællesskab omkring en fælles interesse/passiv. Da e sport favner bredt er der plads til alle typer, uagtet deres eventuelle udfordringer.

E sport er en inkluderende sportsgren og giver mulighed for udvikling af egne spidskompetencer i fællesskab.

Netop det at kunne være en del af et fællesskab er særligt kendetegnende for Ørslev Idrætsforening, hvor der tilbydes en bred vifte af sportsgrene. Alle får muligheden for at udvikle sig indenfor den sportsgren man finder interessant.


Ørslev Idrætsforening er i tæt samarbejde med DGI igang med at skabe spændende tilbud til alle interesserede indenfor e sport.

I dette samarbejde arbejdes der også på at nedbryde fordomme og medvirke til en sund kultur i e sport/gaming.


I Ørslev Idrætsforening er der stor interesse for at skabe tilbud indenfor e sport for begge køn. Herunder pc spil, konsol spil og spil der indeholder aktiv deltagelse.


HVAD ER E SPORT SÅ EGENTLIG

E sport blev kendt da Astralis kom i medierne efter at have vundet en stor turnering. Her blev de danske idrætsforbund opmærksomme på, at gaming er mere end nedrullede gardiner, men er en sportsgren hvor man er fælles om at skabe udvikling og sammenhold. Dette er helt i tråd med foreningslivets kodeks.


TILTAG I ØRSLEV IDRÆTSFOREING

E sport er på blot 9 måneder gået fra en god ide til at have et navn og fået igangsat det første e sport hold i form af Just Dance med deltagere helt ned i 6 års alderen. Ørslev idrætsforening tilbyder blandt andet konsul spil med Just Dance, hvor der er stor tilslutning. Alle danser og er sammen om at finde gode danse og arbejder på at blive klar til at vise alle interesserede hvad e sport blandt andet er til den årlige opvisning.

Ved siden af dette arbejdes der aktivt på, at få lavet en boot camp indenfor pc spil. Første boot camp med mulighed for 20 deltagere vil løbe af stablen den 13.-15. oktober i Kulturhuset i Ørslev. Her glæder vi os til at byde unge fra 13 år velkommen til en weekend i computerspillets tegn og til at være en del af fællesskabet i Ørslev Idrætsforening. Hvis du er interesseret i boot camp kan du allerede nu melde dig til hos formanden.


DET VIDERE ARBEJDE I ØRSLEV IDRÆTSFORENING

E sport i Ørslev Idrætsforening er i fortsat udvikling, og vi vil gerne være i dialog med udøvere og interesserede af e sport, så vi i samarbejde kan udvikle os og skabe et foreningstilbud udover det sædvanlige.

Kontaktinformationer kan findes på oerslevif.dk under e sport.

Formand:

Peter Damgård

Stavskovvej 2

4100 Ringsted

Tlf. 31 12 55 56

Webmaster - Arne Christensen - E-mail. tac@live.dk