Generalforsamling-2019

Generalforsamling i ØIF Fitness

 

ØIF Fitness afholder generalforsamling Onsdag den 20. marts kl. 19:00 i klubhuset.

Vi håber at I der bor i Ørslev har lyst til at komme og høre om hvordan der er gået siden vi åbnede ØIF Fitness. - Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 13. marts.

 

På valg er:

Formand:Anja Sølund

Bestyrelsesmedlem:Niels Juul

 

 

Generalforsamling i Ørslev Idrætsforening.

 

Ørslev Idrætsforening afholder generalforsamling Onsdag den 20. marts, lige efter generalforsamlingen for ØIF Fitness, i klubhuset.

Vi håber at I der bor i Ørslev har lyst til at komme og høre beretninger fra de forskellige udvalgs formænd samt overvære når bestyrelsesposterne skal besættes. - Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 13. marts.

 

På valg er:

Formand: Anja Sølund

Kasserer:Margit Christiansen

Klubhusformand:Helle Juul-Pedersen

Fodbold:Jakob Lund

E-sport:Peter Damgaard

Suppleant:Annica Andersen

Revisor:Ellen Hansen

Revisor suppleant:Annette Christensen

 

 

 

Med venlig hilsen

Ørslev Idrætsforenings bestyrelse

 

Webmaster - Arne Christensen - E-mail. tac@live.dk