Generalforsamling-2018

Generalforsamling i ØIF Fitness

 

ØIF Fitness afholder generalforsamling Onsdag den 21. marts kl. 19:00 i klubhuset.

Vi håber at I der bor i Ørslev har lyst til at komme og høre om hvordan der er gået siden vi åbnede ØIF Fitness.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. marts.

 

På valg er:

Formand:Anja Sølund

Kasseren:Margit Christensen

Bestyrelsesmedlem:Anni Vestergaard

Bestyrelsesmedlem:Anette S. Sundstrøm

 

 

 

Generalforsamling i Ørslev Idrætsforening.

 

Ørslev Idrætsforening afholder generalforsamling Onsdag den 21. marts, lige efter generalforsamlingen for ØIF Fitness, i klubhuset.

Vi håber at I der bor i Ørslev har lyst til at komme og høre beretninger fra de forskellige udvalgs formænd samt overvære når bestyrelsesposterne skal besættes.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. marts.

 

På valg er:

Formand: Anja Sølund

Næstformand:Helle Juul-Pedersen

Badminton:Anja Sølund

Gymnastik:Anja Sølund

Håndbold:Palle Petersen

Suppleant:Jannie Clausen

Revisor:Britt Hansen

Revisor suppleant:Ole Nielsen

 

 

Med venlig hilsen

Ørslev Idrætsforenings bestyrelse

 

Webmaster - Arne Christensen - E-mail. tac@live.dk